Az Odysseus Project - kulturális misszió

  „Ha igaz az az állítás,mely szerint Európa történelme a görögökkel vette kezdetét, akkor igaz az is, hogy a görög történelem viszont Odüsszeusz világával kezdődött."

Moses I. Finley

A 2000. Évi Odüsszeusz Expedíció a
Mozaik Kiadó Történelem 9 könyvében

Európa írott történelme Homérosszal kezdődött. Az Iliász és az Odüsszeia(*) máig is az európai középiskolai oktatás része, amely művek az európai kultúránk közös alapjai. Így minden európai egy kicsit magáénak érzi az eposzok hőseit, gyengeségeikkel, gyarlóságaikkal és főként a sok-sok erényükkel.

Az Iliász eposzi léptékű trójai háborújának tényét (60 000 harcos 10 éven át ostromolta Tróját, amelynek nincsenek meg a nyomai) eddig még nem sikerült bizonyítani.

Ezek szerint nem voltak valódi, igazolható alapjai az európai kultúrának?

Az Odüsszeia egy látszólag megfoghatatlan és meseelemekkel teli hajóút leírása, de ha tengerészeti ismeretekkel felvértezve (újra)olvassuk, akkor kellő szakértelemmel bizonyítható egy régóta létező kérdés: valóban megtörtént ez az utazás.

Az Odysseus Project kulturális missziójának gondolatához a 2000. Évi Odüsszeusz Expedícióról tartott sok-sok előadáson feltett kérdésekből, észrevételekből szerzett tapasztalat vezetett el. Mindenkit megérintett, hogyan lehet a mesét valósággá fordítani, azaz eljutni a Küklopsz barlangjába, Hadész országába (de onnan haza is térni!). Hogyan lehet az Odüsszeia Európa Diákkönyvtár kiadásával a kezemben hajóval felkutatni a hős útvonalát?! Szóval csoda az egész!

Az Odysseus Project célja,

hogy az ókori kultúra ismeretét, szeretetét elvigye a diákokhoz vagy visszavigye a felnőttekhez.

Ezzel elérhetjük, hogy nem csak a kasszasiker alapján értékelt filmes szuperprodukciókból ismerik majd meg az ókori hősök életét és kalandjait.

Ezt a diákokkal lehet elkezdeni. Hogyan? Hiszen egyre kevesebben olvasnak ma már. Feloldása lehet ennek a jelenségnek, ha érdekesebbé tesszük a tananyagot.

Ezt az elképzelést megerősítik a következők: